Terms & conditions

Download de Algemene voorwaarden in PDF

Definitions

Plugins, the WooCommerce plugin which realizes a connection between the webshop of the Licensee and the platform of the Supplier;

License, the monthly user fee for the use and maintenance of the Plugin;

Licensee, the webshop who is going the use the Plugin and pays the License of the Plugin.

General provisions

 1. A License must be purchased on all Plugins. As long as the License is valid, the Licensee is entitled to the following:
  • Help with integration;
  • Support via phone and/or email;
  • Updates.
 2. The License will be renewed automatically every month and/or year. A License will lose it’s validity in the following cases:
  • The payment failed;
  • The license is cancelled/suspended.
 3. After a failed payment Woosa does two (2) attempts, spread over a maximum of fourteen (14) days, to collect the License fee, before she will block, cancel or suspend the License. If the payment still isn’t done after fourteen (14) days, the License will be blocked, cancelled or suspended immediately and the right as described in article 1 will expire.
 4. Het is de Licentienemer niet toegestaan om de Plugin te delen met derden en/of (online) te verspreiden. Indien de Licentienemer dit wel doet, is Woosa gerechtigd een boete van € 50,00 in rekening te brengen per dag dat de Licentienemer in overtreding is met een maximum van € 5.000,00.
 5. Het staat de Licentienemer vrij feedback te geven over de Plugin, met als doel de functionaliteit te verbeteren. De prioriteit van een verbetering zal worden bepaald aan de hand van het aantal aanvragen.
 6. De Licentienemer heeft recht op support (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:00 uur) support@woosa.nl. Buiten kantoortijden worden enkel verzoeken opgepakt met in het onderwerp “URGENT”.
 7. Alle Plugins op de website van Woosa zijn intellectueel eigendom van Woosa. Het is de Licentienemer verboden de Plugin te verkopen via een ander kanaal dan het kanaal van Woosa.

Woosa B.V. is geregistreerd bij de KVK onder nummer: 71751513.